Automatický zavlažovací systém – úspora vody

V dnešní době je zcela běžné vidět na zahradách automatické zavlažovací systémy. A to je taky důvod, proč se vyrojilo velké množství firem, které tohoto skvělého pomocníka mají ve své nabídce. Kdo je ten nejlepší? Pro obyčejné lidi bývá někdy hodně náročné vybrat si firmu s dostatečnými znalostmi a kvalifikací. Je tady třeba zdůraznit, příkladně pokud chcete nechat napojit automatickou závlahu na studnu, jako hlavní zdroj vody. Bude naprosto nutné přizpůsobit celý systém optimálním parametrům studny. Nelze se tedy divit, že si pracovníci žádají informace o vlastnostech vodního zdroje už před samotným návrhem. Není to zbytečná věc, předejde se tím možnému poškození studny.

Začíná se s návrhem

Pro správný návrh automatické závlahy je naprosto nutné znát rozměry ploch, které chcete zavlažovat, samozřejmě zdroj vody, kromě studny může jít o městskou vodu. Pokud bude automatická závlaha používat vodu ze studny, budete muset určit typ čerpadla, vydatnost studny, jakož i výšku ustálené hladiny. A to není vše, pro správné vypracování projektu je nutné znát i výšku převýšení na daném pozemku. Poslední a důležitá informace, především u novostaveb je nutné doložit rozmnožovací systém vaší budoucí zahrady.

Samotná realizace

První krok –  vyznačení tras pro hlavní tlakovou řadu a sekční (netlakové) potrubí, poté se napojí jednotlivé trysky. Přicházejí podle projektu na řadu potrubí a trysky. Následně školený pracovník provede kabeláž, osazení ovládací jednotky a dešťového senzoru. Neméně důležitý krok je právě umístění zavlažovacího počítače. Musí být chráněn před stříkající vodou. Moderní řízení zavlažování může ovládat až 12 elektromagnetických ventilů, se kterými je jednotka spojena elektrickým vodičem. V konečné fázi se celý systém odzkouší a předá zákazníkovi s potřebnou instruktáží a s radou jak automatickou závlahu správně zazimovat.